Dzień Edukacji Narodowej

Wszystkiego, co naprawdę powinienem wiedzieć, nauczyłem się w przedszkolu – o tym jak żyć, co robić, jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć, marzyć i wyobrażać sobie lepszy świat.

Robert Fulghum

O Nauczycielu przedszkola parę słów...

„Nauczyciel” to brzmi dumnie, ale nauczyciel przedszkola to największa frajda, osiągnięcie i … wyzwanie.

W szkole działania nauczyciela nakierowane są głównie na edukację i poszerzanie wiedzy ucznia. W przedszkolu natomiast nauczyciel pełni wiele ról jednocześnie – jest opiekunem, wychowawcą, mentorem edukacyjnym, towarzyszem rodziny. Musi mieć – poza wiedzą merytoryczną – ogromne kompetencje społeczne, inteligencję emocjonalną, odpowiednie cechy osobowości oraz umiejętności ciągłego przechodzenia między światem dorosłych a światem dziecka.

Opiekun

Ta niezmiernie istotna funkcja obejmuje troskę o zdrowie, bezpieczeństwo i samopoczucie malucha, który dopiero zaczyna budować swoją odporność fizyczną, samodzielność, znajomość warunków środowiskowych i kompetencji społecznych. Nauczyciel, na każdym kroku prowadzi dziecko z empatią do jego potrzeb, z pełnym zrozumieniem i znajomością etapów rozwojowych.  Empatia wiąże się z umiejętnością spojrzenia na świat z perspektywy dziecka, zrozumienie jego przeżyć i różnych stanów emocjonalnych.

Wychowawca

Nauczyciel przedszkola codziennie stwarza warunki sprzyjające budowaniu przez dziecko poczucia własnej tożsamości, osobowości, systemu wartości. 

Kształtuje określone postawy wobec siebie i świata.  

Przechodzi od jednej trudnej wychowawczo sytuacji do drugiej a każdą z nich traktuje jako fantastyczny moment do nauczenia nowych kompetencji życiowych dziecka.  

Mentor edukacyjny

Nauczyciel przedszkolny jest autorem  procesu edukacyjnego swojej grupy i każdego malucha. Dostosowuje się zawsze do możliwości każdego dziecka. Zachęca do wielostronnej i holistycznej aktywności i zaangażowania. Jego zadaniem jest uwolnienie dziecięcego potencjału i zbudowanie ciekawości świata oraz otwartości na nowe informacje i wiedzę.  Nauczyciel przedszkolny – inaczej niż w szkole – sam sporządza rozkład materiału, harmonogram dnia, ustala konieczne obszary rozwojowe.  

Czemu? Bo ważny w procesie edukacji przedszkolnej jest mały człowiek, a nie osiągnięcie przez niego danej umiejętności w zadanym czasie.

Towarzysz rodziny

Nauczyciel pełni istotną funkcję wobec rodziny. Doradza i wspiera działania wychowawcze w domu. Pomaga w rozpoznaniu możliwości rozwojowych dziecka i podejmuje wczesne interwencje specjalistyczne, informuje na bieżąco o postępach malucha oraz uzgadnia z rodzicami wspólny kierunek i zakres działań wychowawczo-edukacyjnych.

Nauczyciel przedszkola w oczach dziecka

Niedawno zapytano 106 sześcioletnich maluchów jaka powinna być ich Pani nauczycielka. Wśród najlepszych cech pojawiły się określenia: dobra (52%), wyrozumiała (26%), sprawiedliwa (21%), miła (70%), wesoła (23%), cierpliwa (30%), ładna (17%), opiekuńcza (20%), pomagająca (13%).

A Rodzice...?

Music

Rodzice też wzięli udział w badaniu. Na pierwszym miejscu podkreślali takie cechy jak odpowiedzialność, wyrozumiałość, ciepło, komunikatywność, serdeczność. W dalszej kolejności pojawiły się określenia: wykształcona, kompetentna, twórcza, aktywna, spokojna, wesoła, z poczuciem humoru. Rodzice cenią sobie inteligencje emocjonalną, język i zachowania społeczne oraz oczywiście kompetencje merytoryczne.

Do tego wszystkiego trzeba oczywiście dodać umiejętności diagnostyczne, prognostyczne, prewencyjno-korekcyjne, socjotechniczne, umiejętności pracy w zespole, wrażliwość na zachowania społeczne, sprawność w rozwiązywaniu sporów – czyli umiejętność współdziałania, umiejętności cyfrowe, oderwanie się od schematów w celu tworzenia kreatywnej przestrzeni do rozwoju dziecka i milion innych.

Nauczyciel przedszkola to brzmi dumnie!!!

Szczególnie, że przypada mu najważniejsza rola jednej z pierwszych osób znaczących dla malucha, która jest spoza jego kręgu rodzinnego.  

Dlatego kochani, jeśli spotkacie dzisiaj swojego Nauczyciela w przedszkolu – koniecznie powiedzcie mu coś miłego, bo dobre słowa uskrzydlają i pozwalają wzbić się ponad ludzkie możliwości. A przecież tego od nauczycieli oczekujemy:-)