Zerówka w Baby City

Przez ostatnie 15 lat wypracowaliśmy metody, które w najlepszy sposób przygotowują dzieci do edukacji szkolnej, tak by na początek ich głównym zmartwieniem było jedynie poznanie nowych koleżanek i kolegów. Wiedza poznawcza, kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna, kompetencje językowe, matematyczne, logicznego myślenia, sztuka autoprezentacji będą na najwyższym poziomie. 

Zerówka w Baby City jest prowadzona innowacyjnym programem STEAM przygotowującym dzieci do 1 klasy w oparciu o kilka głównych założeń metodycznych, których zadaniem jest kształtowanie ważnych kompetencji gotowości szkolnej. 

Podążamy za możliwościami dzieci a wszystkie projekty realizowane są w duchu nauczania holistycznego, dostosowane do ich potrzeb.

Założenia programu

English

Pełna immersja językowa daje podwaliny do płynnego komunikowania się w języku angielskim – zakończona egzaminem GESE certyfikowanym przez Trinity College. 

Czytanie i pisanie

Efektywna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, która sprzyja  łatwemu rozumieniu czytanych treści. Wiele projektów na bazie literatury dziecięcej.

Matematyka i kodowanie

Matematyka, zdarzenia edukacyjne sprzyjające kształtowaniu logicznego myślenia, kodowanie, muzyka rozwijająca zmysł matematyczny. 

Zabawa w uważność

Projekty metodą zaangażowania emocjonalnego. Ćwiczenia uważności, koncentracji, trening umiejętności społecznych, zajęcia sensoryczne.

Sztuka

Zabawa sztuką – plastyczną, filmową, teatralną, muzyczną, taneczną, tak by wydobyć ekspresję twórczą i kreatywność. Sztuka autoprezentacji i poczucie sprawstwa

Sport

Akrobatyka, tenis, basen, łyżwy, gry zespołowe – budujemy nawyki aktywności fizycznej. Korygujemy nieprawidłowości posturalne, wzmacniamy motorykę.

Zerówka w przedszkolu – Mokotów

Mokotów to jedna z najbardziej prestiżowych i dynamicznie rozwijających się dzielnic Warszawy. To tutaj, w sercu stolicy, powstała nasza zerówka, która ma za zadanie zapewnić dzieciom najlepsze warunki do nauki i rozwoju. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców oraz potrzebom współczesnego społeczeństwa, stworzyliśmy miejsce, gdzie nauka idzie w parze z zabawą, a indywidualne podejście do każdego dziecka jest priorytetem. Dotyczy to również naszego przedszkola i żłobka na Mokotowie.

Nowoczesne metody nauczania

W naszej zerówce w przedszkolu na Mokotowie stosujemy nowoczesne metody nauczania, które pozwalają dzieciom rozwijać swoje umiejętności i pasje. Wykorzystujemy metody nauki, które kładą nacisk na samodzielność i odpowiedzialność uczniów. Dzięki temu dzieci uczą się podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz pracy w grupie.

Kreatywność i rozwój pasji

Wierzymy, że każde dziecko jest wyjątkowe i posiada nieodkryte talenty. Dlatego w naszej prywatnej zerówce na Mokotowie stawiamy na rozwijanie kreatywności i pasji dzieci. Organizujemy zajęcia dodatkowe, takie jak lekcje tańca, gry na instrumentach czy warsztaty plastyczne. Dzięki temu uczniowie mają możliwość odkrywania swoich zainteresowań i rozwijania swoich zdolności.

Bezpieczeństwo i komfort

Jednym z najważniejszych aspektów, na który zwracamy uwagę w naszej zerówce na Mokotowie, jest bezpieczeństwo i komfort dzieci. Budynek, w którym mieści się placówka, został specjalnie przystosowany do potrzeb najmłodszych uczniów. Sale są przestronne, jasne i kolorowe, a ogród szkolny pełen jest atrakcji dla dzieci. Ponadto zatrudniamy wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która dba o bezpieczeństwo uczniów oraz ich rozwój emocjonalny.

Współpraca z rodzicami

W naszej zerówce w przedszkolu na warszawskim Mokotowie przykładamy dużą wagę do współpracy z rodzicami. Uważamy, że edukacja dziecka to wspólny proces, w którym zaangażowanie rodziców jest niezbędne. Dlatego organizujemy spotkania z rodzicami, podczas których omawiamy postępy uczniów oraz planujemy dalszy rozwój. Ponadto zachęcamy rodziców do aktywnego uczestniczenia w życiu zerówki, np. poprzez organizowanie ciekawych warsztatów.

Edukacja ekologiczna

W dobie globalnych zmian klimatycznych i rosnącej świadomości ekologicznej stawiamy na edukację z zakresu ochrony środowiska. Uczymy dzieci dbać o przyrodę, segregować odpady oraz oszczędzać energię. W ten sposób budujemy ich świadomość i przygotowujemy do odpowiedzialnego życia, w trosce o naszą naturę.

Zerówka w przedszkolu – Wilanów

Zerówka na Wilanowie stawia na innowacyjność i kreatywność w procesie dydaktycznym. Wykorzystuje się tu najnowsze metody nauczania, które pozwalają dzieciom zdobywać wiedzę w sposób przyjemny i angażujący. Przykładem takiej metody może być nauka przez zabawę, która ułatwia przyswajanie nowych informacji i umiejętności. Dzieci uczestniczą w różnorodnych zajęciach, takich jak warsztaty plastyczne czy muzyczne, które rozbudzają ich wyobraźnię i kreatywność. Ponadto, nauczyciele dbają o to, aby dzieci miały możliwość samodzielnego eksperymentowania i odkrywania świata.

Wszechstronny rozwój dziecka

Edukacja przedszkolna powinna koncentrować się nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale także na wszechstronnym rozwoju dziecka. W zerówce na Wilanowie dbamy o to, aby dzieci rozwijały swoje umiejętności społeczne, emocjonalne oraz motoryczne. Zajęcia sportowe i ruchowe pozwalają im na poprawę kondycji fizycznej i koordynacji ruchowej, a zajęcia z języków obcych otwierają przed nimi nowe horyzonty komunikacyjne. Ponadto, nauczyciele dbają o rozwijanie empatii, umiejętności współpracy i radzenia sobie z trudnych sytuacjach.

Bezpieczeństwo i komfort

Rodzice, decydując się na zerówkę dla swojego dziecka, z pewnością zwracają uwagę na kwestie bezpieczeństwa i komfortu. Zerówka na Wilanowie spełnia te oczekiwania, oferując nowoczesne, przestronne i dobrze wyposażone sale dydaktyczne. Dzieci mają dostęp do różnorodnych materiałów edukacyjnych oraz sprzętu sportowego, co pozwala im rozwijać swoje zainteresowania i pasje. Ponadto, placówka dba o to, aby dzieci czuły się bezpieczne i komfortowo, co przekłada się na lepsze efekty w nauce.