Zerówka w Baby City

Przez ostatnie 15 lat wypracowaliśmy metody, które w najlepszy sposób przygotowują dzieci do edukacji szkolnej, tak by na początek ich głównym zmartwieniem było jedynie poznanie nowych koleżanek i kolegów. Wiedza poznawcza, kompetencje społeczne, inteligencja emocjonalna, kompetencje językowe, matematyczne, logicznego myślenia, sztuka autoprezentacji będą na najwyższym poziomie. 

Zerówka w Baby City jest prowadzona innowacyjnym programem STEAM przygotowującym dzieci do 1 klasy w oparciu o kilka głównych założeń metodycznych, których zadaniem jest kształtowanie ważnych kompetencji gotowości szkolnej. 

Podążamy za możliwościami dzieci a wszystkie projekty realizowane są w duchu nauczania holistycznego, dostosowane do ich potrzeb.

Założenia programu

English

Pełna immersja językowa daje podwaliny do płynnego komunikowania się w języku angielskim – zakończona egzaminem GESE certyfikowanym przez Trinity College. 

Czytanie i pisanie

Efektywna nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, która sprzyja  łatwemu rozumieniu czytanych treści. Wiele projektów na bazie literatury dziecięcej.

Matematyka i kodowanie

Matematyka, zdarzenia edukacyjne sprzyjające kształtowaniu logicznego myślenia, kodowanie, muzyka rozwijająca zmysł matematyczny. 

Zabawa w uważność

Projekty metodą zaangażowania emocjonalnego. Ćwiczenia uważności, koncentracji, trening umiejętności społecznych, zajęcia sensoryczne.

Sztuka

Zabawa sztuką – plastyczną, filmową, teatralną, muzyczną, taneczną, tak by wydobyć ekspresję twórczą i kreatywność. Sztuka autoprezentacji i poczucie sprawstwa

Sport

Akrobatyka, tenis, basen, łyżwy, gry zespołowe – budujemy nawyki aktywności fizycznej. Korygujemy nieprawidłowości posturalne, wzmacniamy motorykę.