Tydzień Europejski

Jestem Polakiem, jestem Europejczykiem

4 października rozpoczęliśmy projekt Tydzień Europejski, który w tym roku zastąpił Europejski Dzień Języków.

Celem projektu jest kształcenie poczucia jedności europejskiej w myśl stwierdzenia „Jestem Polakiem, więc jestem Europejczykiem”. 

Tematyka projektu dotyczy znajomości zjawisk społecznych, przyrodniczo-geograficznych, kulturalnych i kulinarnych w wybranych krajach Europy.

Najważniejsze jest jednak, aby każdy absolwent Baby City wiedział, że Unia Europejska to związek państw leżących na kontynencie europejskim, którym przyświeca wspólny cel – utrzymanie pokoju, oraz wartości europejskich, tj. wolność, równość, praworządność i poszanowanie praw każdego człowieka. 

Nasze działania

Dzieci przyswajały sobie wiadomości o położeniach krajów na mapie politycznej Europy, symbolach narodowych, stolicach i charakterystycznych zabytkach. 

Poprzez własne doświadczenia poznawały potrawy danego kraju, muzykę i tańce. 

Na zajęciach muzycznych uczyły się Hymnu Unii Europejskiej, by wspólnie zaśpiewać go podczas gali finałowej projektu

Gala finałowa

przedszkole wilanó

Podsumowaniem projektu Tygodnia Europejskiego była wspólna gala finałowa. 

Każda grupa przygotowała swoje stanowisko prezentujące jeden wybrany kraj Unii Europejskiej. 

 

 

Były konkursy, zabawy, smakołyki, filmy, a na koniec przygotowanie wspólnego długiego łańcucha pokoju.

Łańcuch składał się z indywidualnych autoportretów dzieci. Bo każdy z nas jest ważny. I każdy z nas może mieć taki sam wkład w budowę wspólnoty. 

Projekt niosący wartości unijne na pewno powtórzymy za rok i za kolejny i do końca świata a może nawet o jeden dzień dłużej:-)