Letterland

Letterland jest to program nauki języka angielskiego rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji w Wielkiej Brytanii. W głównej mierze opiera się on na ćwiczeniu słuchu fonematycznego, a także uczy i utrwala kształt i kierunek liter. Autorką tej metody jest Lyn Wendon.

Letterland w przedszkolu

Innowacyjność metody Letterland, a zarazem jej „łatwość i przyjazny przekaz” opierają się głównie na przemianie klasycznych, czarnych znaków alfabetu na kolorowe i bajkowe postacie. Taka forma nauki genialnie motywuje dzieci do uczenia się i myślenia, a urozmaicony przekaz danego materiału sprawia, że maluchy się nie nudzą i z ogromnym zaciekawieniem słuchają danej treści. Jest to program doskonały do nauki pisania (zasady ortografii) i czytania. Multimedialne pomoce naukowe przygotowane w formie wesołych piosenek, angażujących zadań czy bajek są kolejną wartością dodaną tego programu. Dzieci łatwiej przyswajają i zapamiętują dane zagadnienie. Uczą się prawidłowego rozpoznawania liter i przypisywania im odpowiednich kształtów oraz dźwięków. Metoda ta rozwija doskonale słownictwo, wzmacnia swobodę wypowiedzi w języku angielskim, a także kształtuje poprawne czytanie i pisanie.