Twórcze rozwiązywanie problemów

"Wyobraźnia jest ważniejsza od wiedzy" A. Einstein.

Pytaniem, które stawiamy sobie jako nauczyciele nie jest „czego uczyć?” ale „jak uczyć?”, by osiągnąć zamierzone cele.

Jak utrzymać dziecięcą ciekawość świata?
Jak rozwijać u dzieci chęć nauki?
Jak nie gasić zapału do zdobywania nowych doświadczeń?
Jak uczyć, by dzieci potrafiły odnaleźć się w nowych wymaganiach XXI wieku?

W pedagogice Porozumienia Bez Przemocy priorytetem jest komunikacja. Komunikacja pomiędzy dziećmi, oraz dziećmi i nauczycielami, stanowi też podstawę naszej pracy w sferze edukacyjnej.  Uczymy się jak być mentorem dla dziecka, jak przedstawiać mu treści programowe, jak podążać za małym człowiekiem wzbogacając jego świat o nasze doświadczenia. Pomagamy w nazwaniu emocji, które są podstawą zdefiniowania potrzeb. Uczymy jak sobie z nimi radzić, akceptować je, odnaleźć przyczynę takiej, a nie innej sytuacji. Nie osądzać i nie krytykować, a pomagać, uczyć i rozwiązywać – dzięki temu możemy stworzyć najlepszy zespół.
 
Nauczyciele podczas kolejnych sesji szkoleń z zakresu stosowanej w Baby City innowacji pedagogicznej: Twórcze Rozwiązywanie Problemów.