Sztuka wizyjna

Integralną częścią programu edukacji w Baby City jest szeroko rozumiany obszar sztuki obejmujący taniec, dramę, muzykę i sztuki wizualne. Każda z tych form jest potężnym sposobem komunikacji, dzięki któremu dzieci odkrywają siebie oraz rozwijają zrozumienie otaczającego ich świata.

Sztuka zapewnia dzieciom szeroki wachlarz możliwości i środków do doświadczania, eksploracji i angażowania się w działania z różnych perspektyw (społecznych, kulturowych, historycznych). Podczas zajęć w naszym prywatnym przedszkolu zachęcamy dzieci do myślenia i wyrażania swoich myśli w różny sposób, za pomocą różnych mediów i środków. Nie każda nauka może być wspierana wyłącznie przez język, a sztuka daje niesamowite możliwości uczenia się, komunikacji i ekspresji.

Nauka o sztuce i poprzez sztukę ma fundamentalne znaczenie dla rozwoju małego dziecka, promowania kreatywności, krytycznego myślenia, umiejętności rozwiązywania problemów i interakcji społecznych.

Każda z form sztuki jest sama w sobie znaczącym obszarem, ale jej transdyscyplinarność nadaje jej kluczowe znaczenie w całym programie nauczania. Sztuka promuje postawy, takie jak empatia i uznanie, oraz umiejętności, takie jak analiza, krytyczne myślenie, które pomagają nam dostrzec wyjątkowość każdej osoby, a także odkrywać wspólne cechy, które nas łączą.

Praca ze sztuką to sposób na przekazywanie znaczeń, dzielenie się kulturą, poznawanie siebie i poszerzanie swojej wiedzy. Daje możliwość refleksji nad przeżyciami estetycznymi, pobudzenia wyobraźni i zgłębienia tego, co niepewne. Angażując się i tworząc małe dzieła sztuki, dzieci są zachęcane do zastanowienia się nad znanymi pojęciami, kwestiami kultury i naszej tożsamości. Obserwując prace innych artystów, natury, czy otoczenia są zapraszane do odnalezienia własnej twórczości w szerszym kontekście. Sztuka angażuje uczniów w procesy twórcze, poprzez ciągłe odkrywanie i eksperymentowanie w cyklu działań projektowych. Właśnie dlatego nasze przedszkole językowe dba o to, by dzieci miały z nią kontakt od samego początku.

Praca ze sztuką powoduje, że dzieci od najmłodszych lat mają możliwość rozwijania prawdziwych zainteresowań, starannego rozważenia swojej pracy oraz bycia samokrytycznym i refleksyjnym.

Proces doceniania sztuki swojej i innych sprawia wiele frajdy i zachęca do dalszego tworzenia przez całe życie. W naszej szybko zmieniającej się epoce cyfrowej dzieci są wychowane w świecie przesyconym obrazami i dźwiękami. Chcemy, by nasi absolwenci stali się krytyczni w stosunku do podstawowych zastosowań funkcjonalnych mediów i potrafili w sposób kreatywny zastosować nowe narzędzia, odkryć alternatywne lub
indywidualne sposoby przedstawiania świata.

Co chcemy osiągnąć:
– radość doświadczania i tworzenia dzieł sztuki i alternatywnych sposobów komunikacji
– ciekawość poznawczą i ciekawość odkrywania siebie i świata,
– krytyczne myślenie dotyczące różnych dzieł i refleksyjne podejście do odbioru środków komunikacji
– umiejętność identyfikacji procesów powstawania dzieła sztuki i zastosowania tych procesów samemu
– poznanie znaczenia komunikacji przez sztukę.

Praca ze sztuką powoduje, że dzieci od najmłodszych lat mają możliwość rozwijania prawdziwych zainteresowań, starannego rozważenia swojej pracy oraz bycia samokrytycznym i refleksyjnym.