Say Hello to the World!

Jednym z głównych priorytetów Baby-City jest wspieranie dziecięcej otwartości, kreatywności, budowanie odwagi i wzmacnianie tolerancji. Wobec powyższego nie mogliśmy pozostać obojętni na tak fantastyczny projekt, jakim jest "Say Hello to the World".

Projekt say hello to the world

Podstawowym założeniem międzynarodowego projektu „Say Hello to the World” jest szerzenie tolerancji, odkrywanie wielokulturowości i nauka akceptacji różnorodności. Dzięki połączeniu wideo dzieci z całego świata mogą ze sobą rozmawiać, poznać swoje zwyczaje i zabawy. Maluchy są bardzo otwarte i ciekawe swoich kolegów z innych krańców świata:). Wszystkie wirtualne spotkania odbywają się oczywiście pod nadzorem nauczyciela.
Cały program jest genialnym sposobem na szerzenie wśród dzieci tolerancji, szacunku i akceptacji.
Ciekawe gry, aktywności i prezentacje przeprowadzane podczas wideokonferencji, rozwijają dziecięcą kreatywność i ciekawość świata. Wartością dodaną jest fakt, że komunikacja w tym projekcie jest w języku angielskim. Maluchy nabywają swobody i pewności wypowiedzi w obcym języku, a przy okazji poznają nowe słownictwo. 

Baby-City rozpoczęło realizację projektu wraz z przedszkolami ze Słowenii i Chorwacji. Jesteśmy pełni pozytywnej energii i radości, że możemy wziąć udział w tak cudownym projekcie:).