Pozytywne przedszkole

Najważniejszym w procesie wychowania jest szacunek do podmiotowości dziecka, jego potrzeb i wieku rozwojowego. Jednocześnie ważne jest, by każde niewłaściwe zachowanie było pretekstem do nauczenia dziecka nowych kompetencji życiowych. Nasze wysiłki mają dawać efekt długoterminowy.

Dlaczego Baby City?  

Pozytywna dyscyplina w przedszkolu

Proces wprowadzania PD rozpoczął się parę lat temu. Szkolenie nauczycieli to był wstępny krok do sukcesu. Kolejnym jest ciągłe merytoryczne wsparcie, obserwacje i superwizje w grupach.     

 Każde przedszkole, które stosuje PD kieruje się dwoma podstawowymi zasadami.:

IMG_8167

Wzajemny szacunek

Nauczyciele wyrażają stanowczość względem ustalonych zasad i sytuacji, ale uprzejmość i szacunek do potrzeb dziecka i jego możliwości rozwojowych. Zasady ustalane są wspólnie z dziećmi.  Przy czym nigdy zasady nie stoją przed relacją między nauczycielem a dzieckiem. Zanim naprawimy sytuację – dbamy o relację.

Rozumienie przekonań stojących za zachowaniem

Nauczyciele PD wierzą, że każde dziecko chce dobrze, a jego niewłaściwe zachowanie wynika z błędnych przekonań, w jaki sposób zaspokoić swoją potrzebę. Wbrew pozorom dzieci nie mają wielu potrzeb – poczucie bezpieczeństwa, decyzyjności (autonomii), chęć bycia zdolnym i kompetentnym, przynależność do grupy i znaczenie. Zatem przedszkole PD stwarza bezpieczne stabilne emocjonalnie środowisko, daje dziecku wybór w możliwym zakresie, angażuje dziecko w proces dnia, zapewnia o tym jak jest ono ważne i kochane niezależnie od zachowania.  

Koncentracja na rozwiązaniach

Podstawą tej metody jest wiara, że każda niepożądana sytuacja jest pretekstem do nauki nowych kompetencji życiowych dziecka. Poczucie winy nigdy nie rozwiązuje żadnych problemów. Zatem kara, karny jeżyk, odizolowanie, bądź tablica z „minusami” nie działają w dłuższej perspektywie. Nauczyciel PD znajduje wspólnie z dzieckiem pomocne i pełne szacunku rozwiązania pojawiających się problemów. 

Ważna jest zachęta

Słowa zachęty mają taką moc jaką ma woda dla roślin.  Zachęta to docenianie wysiłków, nie tylko sukcesów. Dawanie pola do zaangażowania, pomocy. Dzięki temu dzieci czują się bardziej kompetentne i rozwijają wiarę we własne siły i umiejętności. Przedszkole buduje pewne rytuały dnia tak by w bezpieczny sposób dzieci wiedziały czego od nich oczekujemy i czuły się w mocy do wykonania danych czynności.

Dzieci zachowują się lepiej kiedy czują się lepiej

Dzieci chętniej współpracują, uczą się nowych umiejętności wtedy, kiedy ze strony nauczycieli dostają wsparcie, zachętę i miłość. Przytulas i słowa – widzę cię, doceniam, dziękuję, cieszę się, że jesteś są na porządku dnia. Słowo „Nie” używane jest rzadko, a jeśli się pojawia zawsze następuje po nim wyjaśnienie dlaczego.  Nauczyciel PD zastępuje wyrażenie „Nie wolno” na „Zobacz, można tak i tak”.

Pozytywny przekaz wyrażany w stronę dziecka otwiera nas na wzajemną komunikację. Dziecko ma prawo do bycia złym, nieufnym, nieśmiałym, zbuntowanym, smutnym i nadmiernie wesołym.  Co nie znaczy, że może bić kolegę, rzucać piłką w okno, biegać potrącając innych.        

To też nie znaczy, że nauczyciel uzyska pożądane zachowanie wyśmiewając, szydząc, izolując, krzycząc bądź wykonując inne absurdalne rzeczy, które tylko wyolbrzymią zachowanie dziecka.

Jest po to, by uszanować uczucia dziecka i nauczyć jakie zachowanie w danej sytuacji jest akceptowalne. Da wybór dziecku, wprowadzi humor, odwróci uwagę i wykorzysta wiele innych technik pozytywnej dyscypliny, które okażą się skuteczne w danej sytuacji.  

Neurony lustrzane i zadania Dyrektora

Dziecko w wieku do lat 6 jest dopiero w procesie uczenia samoregulacji czyli rozpoznawania swoich uczuć oraz reagowania na nie w sposób kontrolowany. 2 i 3 latek nie ma dostatecznie rozwiniętych struktur mózgowych, by poradzić sobie z uczuciem gniewu, złości, smutku, stresu.

prywatne przedszkole mokotów

Rolą Dyrektora przedszkola PD jest przede wszystkim dbanie o komfort pracy nauczycieli zapewniając im najlepsze możliwe warunki pracy  – komfortowe pomieszczenia, przerwy, ograniczenie do niezbędnego minimum sytuacji stresujących z zewnątrz. Dlaczego? Ponieważ to oni są regulatorami emocji u dzieci. Poprzez neurony lustrzane, nauczyciele regulują zachowania dzieci. Spokojni i stabilni emocjonalnie nauczyciele to spokojne i stabilne emocjonalnie dzieci.

Podsumowując, posiadanie tytułu Przedszkola Pozytywnej Dyscypliny to zaszczyt. Kryją się za nim fantastyczni nauczyciele, którzy każdego dnia stają na wyżynach swojej empatii, doświadczenia i wiedzy.